Mengapa Bahasa Arab ?

  • Bahasa Arab merupakan bahasa antarabangsa yang semakin terkenal dan dipelajari di serata dunia masa kini.
  • Bahasa Arab juga merupakan 'bahasa awal' Manusia.
  • Bahasa Arab mempunyai kedudukan istimewa kerana dipilih menjadi bahasa pengantara bagi membawa mesej Islam
  • Bahasa Arab mempunyai kosa kata paling banyak di dunia.
  • Bahasa Arab juga seperti bahasa-bahasa lain yang mempunyai empat proses pembelajaran kemahiran, iaitu pendengaran, pembacaan, penulisan dan pertuturan (komunikasi)

Surah Fussilat

[1] Haa, Miim [2] Turunnya Kitab ini dari Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. [3] Sebuah Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu; iaitu Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya.
Surah Fussilat Ayat 1 hingga 3

Keistimewaan Program AQLP

01
Non-native (konsep bahasa asing)
2
Pedagogi yang menarik & aktif
3
Sesuai untuk semua peringkat umur
4
Menggunakan lat bantu mengajar yang lengkap
5
Integrasi 4 kemahiran bahasa
6
Kandungan/konteks Asia Tenggara
7
Panduan guru disediakan
image

Al Baghdadi Quranic Language Programme

Program Pembelajaran Bahasa Al Quran Untuk Masyarakat yang ingin meningkatkan ilmu bahasa bagi membantu memahami Al Quran di dalam bahasa yang diturunkan (Bahasa Arab)

image

Struktur Pembelajaran

Setiap Pelajar dimestikan mengikuti program ini dari peringkat asas

Slot Di Radio IKIM

logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,. sed do eiusmod tempor incididunt.